Valdice
Naposledy aktualizováno: 7.4.2011

 

 

 

 AKCE  v  MÍSTNÍ  KNIHOVNĚ

7.10. 2010 navštívili místní knihovnu žáci 1. a 2. třídy Základní školy se svými učitelkami. Děti si pozorně vyslechly krátký výklad o činnosti a službách knihovny,  o  možnosti půjčování knih a s velkým zájmem si prohlédly spoustu krásných knih. Z jejich reakce bylo patrné , že knihovna tak získala další nadšené dětské čtenáře.    viz foto v galerii

Od otevření knihovny v nových prostorách se počet čtenářů zdvojnasobil.V současné době máme cca 90 čtenářů a což je zvláště potěšující, že dětských čtenářů je přes 40. Jak je vidět, zájem o četbu knih je stále ještě veliký.

=====================================================


======================================================

BŘEZEN  - měsíc čtenářů

2010

 

Týden čtenářů v naší knihovně

           Ve středu 16.března se konala v místní knihovně malá slavnostní akce. Za přítomnosti starosty Z. Žurka, místostarostky V. Skrbkové a člena kulturní komise V. Švece byly oceněny nejlepší čtenářky za rok 2010 - paní Pfeiferová, Konousková a Košárková a dětské čtenářky -V.Vincenciová, G.Dědiková a M. Špínová.V přátelské atmosféře jim byly předány zasloužené tituly a od Obecního úřadu obdržely dárkový poukaz na odběr knih. Věřím, že tato akce se stane tradicí a že podnítí zájem o četbu.

fotografie z této akce najdete v galerii

 ================================================

........a v akcích pro čtenáře - i budoucí  - pokračujeme

          Ve čtvrtek  navštívily knihovnu děti ze školní družiny s vychovatelkou paní Kosákovou. Po krátkém úvodu  o významu  knihovny  se  věnovaly  prohlížení knih . Nadšeně přijaly sdělení, že budou do knihovny docházet pravidelně a při těchto opakovaných návštěvách si budou moci knihy vypůjčovat